Ceník

Ceník za vedení účetnictví

Položka Doba: Cena:
paušál za účetnictví v rozmezí do 50 položek v účetním deníku měsíčně 1 000 Kč
paušál za účetnictví v rozmezí 51 až 100 položek v účetním deníku měsíčně 2 500 Kč
paušál za účetnictví v rozmezí 101 až 200 položek v účetním deníku měsíčně 4 000 Kč
Za každý další řádek v účetním deníku účtujeme 30 Kč.

Ceník za vedení daňové evidence

Položka Doba: Cena:
paušál za účetnictví v rozmezí do 50 položek v účetním deníku měsíčně 1 000 Kč
paušál za účetnictví v rozmezí 51 až 100 položek v účetním deníku měsíčně 2 000 Kč
paušál za účetnictví v rozmezí 101 až 200 položek v účetním deníku měsíčně 3 500 Kč

Do smluvního paušálu za vedení účetnictví a daňové evidence je zahrnuto:

 • kontrolní hlášení k DPH
 • zastupování na kontrolách FÚ, ZP, SP
 • přiznání k dani z přidané hodnoty včetně tištěných sestav
 • roční přiznání k silniční dani bez omezení počtu vozidel
 • účetní poradenství
 • měsíční účetní přehledy/ stav pohledávek a závazků, výkazy o hospodaření popř. další výstupy dle přání klienta
 • vyplnění povinných přehledů pro statistický úřad

(Zahrnuje měsíční zpracování mzdy, mzdový list, ELDZ, roční vyúčtování daně ze závislé činnosti, zpracování přehledů o vyměřovacích základech a převodní příkazy k úhradě odvodů a srážek ze mzdy.)

Do smluvního paušálu za vedení účetnictví a daňové evidence není zahrnuto:

 • roční účetní uzávěrka + povinné přílohy + daňové přiznání právnických osob – cena dohodou,
  minimální sazba je 3 000 Kč
 • roční účetní závěrka + povinné přílohy + daňové přiznání fyzických osob + přehled o příjmech a výdajích pro SP a ZP – cena dohodou,
  minimální sazba je 2 000 Kč
 • měsíční paušál za mzdovou a personální agendu
  350 Kč u zaměstnanců na HPP, DPČ
  100 Kč u pracovníků na DPP